top bar

Tuesday, 20 February 2018

Nitkellmu ma' raġel li llum inqabad ġo ajruplan fl-ajruportPassiġġier li kien għadu kemm wasal minn titjira li kienet għadha ġejja minn Pariġi, stqarr li damu 'l fuq minn sagħtejn mingħajr ma ngħataw flixkun ilma.

AĠĠORNATA: BIL-FILMATI - "F'daqqa waħda rajna ħafna nies ħarġin f'salt"


Ftit minuti ilu, inqabdu xi nirien fl-ajruport internazzjonali ta' Malta.

BIL-FILMAT: "Filli qiegħed f'żaqqha, inħossu jagħti, u filli qed narah f'idejja" - Richard


Richard u Raisa saru papà u mamà ta' Benjamin.

"Kont ngħid lill-qassis dnubiet li ma għamiltx" - Shirley


Shirley ilha tbati mill-OCD minn meta kienet tifla żgħira.

BIL-FILMAT: Minkejja l-kundizzjoni mentali huwa wieħed mill-iżjed persuni ta' suċċess f'Malta


Dan David Spiteri Gingell u ilu jieħu l-kura għall-bi-polar għal dawn l-aħħar 18-il sena ilu l-kura għall-bi-polar.

Monday, 19 February 2018

"Ipprova jagħtini bil-mus fl-istonku" - Mikaela l-kantanta


Mikaela Attard u tfajla oħra ġew aggrediti wara li nżammu kontra l-volontà tagħhom.

"Ġejt 32 kilo għax bdejt narani ħoxna"- Sarah


Din Sarah Pullicino. Ta' 15-il sena tibda tisma' lin-nies jgħidulha li qed titqawwa. Ma tibdiex tiekol. Tinżel 23 kilo u minn 55 kilo tiġi 32 kilo. Tibqa' ma tikolx sa ma qalbha tħabbat in-nofs ta' kemm sippost tħabbat, u tispiċċa l-isptar.