best deal

Friday, 20 April 2018

BIL-FILMAT: Keith Demicoli jintervista lil zijuh li emigra lejn l-Awstralja


Keith Demicoli jiltaqa' ma' zijuh John li emigra lejn l-Awstralja wara 17-il sena, u jagħmillu intervista.

Xarabank l-iktar programm segwit


Xarabank reġa' ġie ddikjarat bħala l-iktar programm segwit fost il-programmi kollha li jidhru fuq l-istazzjonijiet kollha f'Malta u Għawdex fil-ħinijiet kollha tal-ġurnata wara l-aħbarijiet.


"It-tifel tagħna qed jgħix f'7 persuni oħra"


Andrew ta' 20 sena miet wara li kellu emoroġija f’moħħu.

Thursday, 19 April 2018

BIL-FILMAT: Dan l-ajruplan ħadulu 45,000 ritratt u ġie hekk


F'11-il jum, WE Media ġibdet 'il fuq minn 45,000 ritratt tal-ajruplan il-ġdid ta' Aigle Azur li ġie trasformat b'kuluri ġodda.

AĠĠORNATA: Taqla' ċitazzjoni talli 'naqset milli żżomm il-vettura tagħha nadifa'


AĠĠORNATA:

Aħna tkellimna ma' Vanessa Bugeja, is-sidt ta' din il-karozza u qaltilna hekk: 

"Ingħatajt iċ-ċitazzjoni minħabba l-istat li kienet qiegħda fih. Ma ħadtx gost għax stennejtx ċitazzjoni wara dak li ġara. Nimmaġina li l-gwardjan lokali ra kif kienet il-karozza. Ma kellux għalfejn jagħtihieli ċ-ċitazzjoni, iktar u iktar meta qalulu eżatt x'ġara u x'ma ġarax. Nixtieq li din iċ-ċitazzjoni titneħħa u tinħafer għax m'għandix tort."

QABEL: 
Dan wara li waqa' xi ġebel ta' xi ċint li ġġarraf.

BIL-FILMATI: Wara 17-il sena, Keith Demicoli jiltaqa' maz-ziju li emigra lejn l-Awstralja


Iz-'ziju' ta' Keith Demicoli kien emigra lejn l-Awstralja b'$100 biss.