Friday, 22 September 2017

BIL-FILMAT: Martina u Jerome mill-isptar b'appell imqanqal


Martina u Jerome. Bħalissa jixtiequ li kieku qegħdin il-Maratona ta' Puttinu. Hekk kienu jagħmlu kull sena. B'entużjażmu kbir. Iżda llum Jerome qiegħed l-isptar u ma jistgħux ikunu magħkom.

"Ipparkjajt ġo kaxxa bajda u xorta qlajt ċitazzjoni"


Raġel qala' ċitazzjoni wara li pparkja ġo kaxxa bajda f'Ħaż-Żebbuġ.

Tfal iqumu fil-5:30am għall-iskola


Missier kiteb fuq Facebook u saqsa jekk hemmx xi ħadd li jixtieq jingħaqad miegħu biex isibu vann li jwassal lit-tfal l-iskola.

Thursday, 21 September 2017

"Ikun xi jkun id-dnub, ma nistax nikxfu" - Fr Brendan Gatt




Allura xi jfisser is-sigriet tal-qrar? "Is-sigriet tal-qrar ifisser li s-saċerdot li jisma' l-qrar huwa marbut li bl-ebda mod ma jista' jikxef lil min qed iqerr u d-dnubiet li jkun stqarr miegħu (skont il-Kanoni 983 par.1 tal-Kodiċi tal-Liġi tal-Knisja). Is-sigriet tal-qrar jkopri wkoll l-informazzjoni li tintqal waqt il-qrar. Il-konfessur bl-ebda mod ma jista' juża l-informazzjoni li tkun ħarġet fil-qrar għad-detriment ta' min qed iqerr (dan skont il-Kanoni 984 par. 1)," jispjega Fr Brendan.

"L-Arċisqof irid ipoġġi saqajh fiż-żarbun tal-koppji li ma jistax ikollhom tfal"


Mara li għamlet 4 IVFs u llum għandha tewmin, tistqarr li l-Arċisqof irid ipoġġi saqajh fiż-żarbun tal-koppji li ma jistax ikollhom tfal.

BIL-FILMAT: “B’ħajtu salvali lil binti u għadni naħseb fih kuljum"


Meta Kylie kellha ħames snin mardet b’marda serja u rari ħafna. Rari li ssibha fi 2 kull miljun persuna fid-dinja. Lil ommha Alison jgħidulha li Kylie kellha bżonn trapjant tal-mudullun. Sakemm qed tistenna għall-operazzjoni lil Kyle jitlagħlha d-deni, tiddaħħal l-emerġenza l-isptar u tispiċċa fl-ITU. Lil ommha jgħidulha li f’Kylie feġġgħet marda oħra. Fil-fwied. Il-fwied ta’ Kylie ma baqax jiffunzjona. Issa Kylie kellha bżonn żewġ trapjanti; tal-mudullun u tal-fwied.

Wednesday, 20 September 2017

Illejla jinbiegħu 80 karozza...



llejla 80 karozza li ntużaw mill-Presidenti, mill-Prim Ministri u VIPS waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea se jkunu qed jiġu rkantati .